به نظر شما برای حفظ سلامتی خود، روزانه مجاز به مصرف چه مقدار نمک هستیم ؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

الف) 10 گرم معادل 2 قاشق چای خوری
آرا: 0
0%  
ب) 5 گرم معادل یک قاشق چای خوری
آرا: 2
40%  
ج) کمتر از 3 گرم حدود نصف قاشق چای خوری
آرا: 3
60%  
د) بسته به ذائقه هر فرد می توان از مقادیر مختلف استفاده کرد
آرا: 0
0%  

تعداد آرا   5
شروع رأی گیری   2016-12-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2017-01-29 00:00:00