بازگشت
 
     
  سامانه یکپارچه نظام اطلاعات (سینا)  
     
 

از آغازين روزهاي شروع بکار شبکه هاي بهداشت و درمان با توجه به جمعيت روستايي بالاي کشور احداث خانه هاي بهداشت و جذب بهورزان بومي و خدمات  پیشگیرانه سلامت فعال شروع شد و در شهرها خدمات به صورت غير فعال ارائه مي گرديد که پس از سه دهه از عمر شبکه هاي بهداشتي – درماني بدليل مهاجرت گسترده روستائيان به شهرها و تغييرات گسترده در ساختار جمعيتي، فرهنگي گرديد. لذا اين گستردگي در مناطق شهري و عدم برخورداري بخش وسيعي از جمعيت از خدمات ارائه شده در نظام شبکه، نظام سلامت را بر آن داشت تا برنامه ارتقاء و ارائه خدمات فعال در مناطق شهري و حاشيه شهرها را در اولويت برنامه هاي تحول در حوزه سلامت قرار  دهدکه در قالب تقويت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهري با محوريت کارشناسان مراقب سلامت و خدمات فعال از سال 93 عملياتي نماید.

سبک جديد ارائه خدمات در نظام شبکه، تعدد مسئوليت هاي ارائه دهندگان خدمت، گستردگي جمعيت تحت پوشش، جابجايي دائمي جمعيت، تعدد فرم هاي آماري، تعدد برنامه هاي نرم افزاري، نبود نظام اماري الکترونيک مبتني بر خدمت از سطوح محيطي ما را بر آن داشت تا براساس پروتکل هاي استاندارد و اسناد بالادستي همچون اصل 29 قانون اساسی، بند 8 سياست هاي كلي سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به طراحي پرونده الکترونيک سلامت اقدام نمائيم.

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت عنوان (سینا) پس از انجام 6 ماه بررسی کارشناسی ، احصاء فرآیندها ، تجزیه و تحلیل سیستم، تعیین جریان کار و فلوچارت ها و حذف فرآیندهای تکراری ازتیر ماه سال 1395 در سطح کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد استقرار یافته است.

از بدو آغاز فعالیت سامانه در تیرماه  1395 تا کنون برای بیش از 000/962/4 نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این سامانه ثبت نام انجام شده است. همچنین حدود 34 میلیون – نفر خدمت توسط بیش از 6 هزار کاربر شامل پزشکان، کارشناسان بهداشتی، مراقبان سلامت، بهورزان و سایر کارکنان فعال در این حوزه در بیش از 1380 واحد ارائه دهنده خدمت ارائه شده است که خود نشان از وسعت کار و کارآمدی و طراحی بهینه این سامانه دارد. لازم به ذکر است برای شناسایی جمعیت در معرض خطر تاکنون برای690/425  نفر ارزیابی خطر ابتلا به حوادث قلبی- عروقی انجام شده و تعداد کل بیماران شناسایی شده فشار خون 872/139 و دیابت492 /73 نفر بوده است.

مهمترین دستاوردهای اجرای سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا در بعد خدمات فنی شامل: یکپارچه سازی اطلاعات شهروندان ، ارتقاء کیفیت ارائه خدمت به شهروندان، کمک به دانشگاه علوم پزشکی در توزیع بهینه منابع، بهبود اجرای پروتکل های مراقبتی و درمانی براساس راهنمایی هوشمند سیستم و در حقیقت کمک به توسعه سلامت مبتنی بر شواهد، کاهش عوارض ناشی از اشتباهات و قصور کادر بهداشتی و درمانی، کاهش هزینه های خرید و چاپ کاغذ، فرم ها و دستورالعمل ها ( حدود 2 میلیارد تومان صرفه جویی سالیانه)، افزایش امنیت اطلاعات سلامت، بهبود نظارت بر عملکرد کارکنان (امکان نظارت آنلاین بر تمام کاربران ایجاد شده است)، بهبود کیفیت آموزش به گیرندگان خدمت و ... می باشد.

وجود ساختار الکترونیک برای اولین بار در کشور شرایطی را بوجود آورده که بتوان به داده های با حجم بسیار زیاد دسترسی پیدا نمود و اکنون امکان انجام مطالعات population-based با روش های نمونه گیری صحیح در بستر پرونده الکترونیک وجود دارد.