خودمراقبتی فردی

در خودمراقبتی فردی، هدف اصلی تربیت یک نفر سفیر سلامت به ازای هر خانوار است. سفیر سلامت عضوی از اعضای خانواده است که حداقل 8کلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه، مسوولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت قعال از سلامت خود و اعضای خانواده و جامعه را برعهده دارد. برای هر خانواری که فاقد عضو واجد شرایط باشد، سفیر سلامت افتخاری تربیت خواهد شد (سفیر سلامت افتخاری، فردی است که علاوه بر خانوار خود، حداکثر 5خانوار بدون سفیر سلامت را تحت پوشش قرار می دهد).
سفیر سلامت دوره های آموزشی زیر را به صورت حضوری/ آنلاین می گذارند (بر اساس بسته آموزشی سفیر سلامت):
  • راهنمای ملی خودمراقبتی (ناخوشی جزئی، سبک زندگی سالم، مدیریت بیماری های مزمن/ حاد)
  • آشنایی با زیج خودمراقبتی
  • آشنایی با پورتال ملی خودمراقبتی
  • سایره دوره های آموزشی بر اساس نیازسنجی (بر اساس پروتکل نیازسنجی ابلاغ شده)
 
تلفن: 38438704-051
آدرس: مشهد، انتهای خیابان سناباد، مرکز بهداشت استان، گروه آموزش و ارتقاء سلامت