تقدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی از معاونت بهداشت دانشگاه

مدیر شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی با اهدای لوحی از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقدیر نمود. مهدی کاشی از حمایت­های معاونت بهداشت و راهنمایی­های کارشناسان توانمند این حوزه در رسیدن به اهداف مقدس HSED که منجر به دریافت لوح تندیس و جام برتر بهداشت و حفاظت محیط زیست و ایمنی کشوری شده است قدرددانی نمود.

شایان ذکر است از سال 1392 معاونت بهداشت دانشگاه با هدف ارتقاء کیفی جایگاه­های سوخت همچنین حفظ  ارتقاء سلامت شاغلین و مراجعین به جایگاه های سوخت با جذب کارشناسان بهداشت حرفه­ای از طریق برونسپاری ، آموزش و نظارت مستمر بر فعالیتهای این گروه ، ارائه خدمات بهداشت حرفه­ای در جایگاههای عرضه سوخت CNG و سوخت مایع را در دستور کار خود دارد.