کارگاه کشوري آلودگي هوا در مشهد برگزار شد

کارگاه کشوري آلودگي هوا به مدت 2 روز به همت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در محل هتل ثامن مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اين کارگاه با حضور کارشناسان مسئول برنامه بهداشت هوای 18 دانشگاه کشور ، و با هدف توانمندسازي و ارتقاء کيفيت خدمات و تکاليف وزارت متبوع در برنامه مديريت بهداشت هوا و اثر آن بر سلامت برگزار گرديد.

قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اين کارگاه اظهار داشت :  مسئوليت حوزه بهداشت فقط به ارائه خدمات و مراقبت خلاصه نمي‌شود، ‌ بلکه حوزه سلامت بايد از طريق شناسايي نقاط پرخطر و با افزايش حساس‌سازي سازمانها و عموم مردم نگاه سلامت محوري داشته باشد.

دکتر سيد کاظم فرهمند در ادامه ضمن اشاره به تغييراتي که در محيط زيست بوجود آمده بر تلاش بيشتر در راستاي حفظ محيط زيست تاکيد نمود و اظهار اميدواري کرد با عنايت به بيانات مقام معظم رهبري در سال جاري با ايجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتي بتوانيم با برنامه‌ريزي در راستاي کاهش مصرف سوختهاي فسيلي به کنترل شاخصهاي کيفي هوا کمک کنيم.

کارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه نيز در اين کارگاه گزارشي از وضعيت هواي مشهد و علل افزايش ميزان آلودگي هواي مشهد ارائه نمود.

مهندس باباخاني گفت :‌در حال حاضر در شهر مشهد 11 ايستگاه سنجش هوا وجود دارد که پارامترهاي آلودگي هوا را نشان مي‌دهد. وي همچنين اظهار داشت : در سال  93 در شهر مشهد فقط 43 روز هواي پاک داشته‌ايم که این موضوع نشان دهنده وضعيت بحراني در اين شهر مي‌باشد. مهندس باباخاني اجراي طرح زوج و فرد در هسته مرکزي شهر، ايجاد سايتهاي دوچرخه، بهبود حمل و نقل شهري، توزيع بنزين يورو 4، ايجاد مرکز پالايش آلاينده‌هاي زيست محيطي در شهرداري و تشکيل ماهانه کارگروه تخصصي هوا را از تعهدات و مداخلاتي برشمرد که توسط ساير بخشها و ارگانهاي شهرستان مشهد در حال اجراست.

مهندس ملک افضلي رئيس گروه سلامت هواي وزارت، مهندس ذوالعلمين و دکتر قنبريان از کارشناسان گروه سلامت هواي وزارت در این کارگاه در خصوص مباحثی همچون برنامه گروه سلامت هوا در طرح تحول سلامت،‌پايش آلاينده‌هاي معيار و پروفايل ملي آلاينده‌هاي معيار، پايش آلاينده‌هاي ويژه و پروفايل ملي آلاينده‌هاي هوا و همچنين ارائه خلاصه‌اي از گزارش ملي کمي سازي آلودگي هوا در شهرها و معرفي پرتال مرکز سلامت و محيط کار و...... به ايراد سخنراني پرداختند.