برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی سامانه جامع بازرسی و بررسی شاخصهای عملکردی بهداشت حرفه ای

کارگاه آموزشی توجیهی سامانه جامع بازرسی و بررسی شاخصهای عملکردی بهداشت حرفه ای و طب کار مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور 60 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، مدیر بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان اظهار داشت: این کارگاه با هدف توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه در خصوص استفاده از نرم افزار سامانه جامع بازرسی و بررسی شاخصهای عملکردی به مدت 2 روز در محل هتل ثامن مشهد برگزار گردید. مهندس علی اصغر حسنی یزدی ضمن اشاره به نقش استفاده از نرم افزار سامانه جامع بازرسی در تسهیل فرآیندهای بازدید از کارگاهها و کارخانجات و گزارش گیری و آنالیز آمار، شاخصها و فعالیتهای صورت گرفته افزود: فرایند استفاده از نرم افزار فوق در راستای استخراج آنلاین شاخص های عملکردی بسیار مفید خواهد بود. کار با نرم افزار سامانه جامع بازرسی( مديريت کارتابل واحدها، کارتابل بازرسي، کارتابل اقدامات قانوني، تاييد بازرسي ها،ثبت سنجش عوامل زيان آور و ثبت معاينات شغلي) ، اهمیت اختلالات اسکلتی و عضلانی در صنعت/ آناليز شغل، طب کار، برنامه تشکیلات، سلامت عوامل اجرایی پسماند، صدا، شرایط جوی، بهداشت حرفه ای بیمارستانها، بهداشت کشاورزی ، بهداشت قالیبافان و عوامل شیمیایی از مباحثی بود که در این کارگاه توسط مهندس وفا کارشناس بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه و ساير سخنرانان به آن پرداخته شد.