کارگاه آموزشی منطقه ای کاهش و کنترل بیماری سلیکوزیس و آزبستوزیس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد

در راستاي اجرای برنامه هاي طب کار مديريت بهداشت محيط وحرفه اي، کارگاه آموزشي کاهش وکنترل بيماري سليکوزيس وآزبستوزيس با حضور پزشکان دوره ديده طب کار شاغل در کارخانجات و بخش های دولتي وکارشناسان بهداشت حرفه اي دانشگاههاي علوم پزشکي مشهد، بيرجند ، ‌بجنورد ،‌سبزوار ،گناباد ، تربت حيدريه ، نيشابور، اسفراين و تربت جام به همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و  با همکاري گروه طب کار دانشکده پزشکي مشهد در محل هتل پارس برگزار شد .

کارشناس مسئول طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اعلام این خبر هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازي پزشکان غرباگر درخصوص نحوه انجام معاينات(‌بيماران سليکوز وآزبستوز )‌ و همچنین توانمندسازی کارشناسان بهداشت حرفه اي در برنامه هاي پايش و روشهاي نمونه برداري از آلاينده سليس وآزبست در محيط هاي کاري برشمرد.

قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این کارگاه ضمن عرض خير مقدم به حاضرين اظهار داشت: برنامه سليکوزيس بصورت کشوري از سال 1385 در حال اجرا بوده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان فوکال پوينت برنامه در سالهای گذشته در استان خراسان بزرگ، برنامه های ویژه ای را در این خصوص اجرا نموده است.

دکتر فرهمند در ادامه ضمن تاکید بر اهميت معاينات دوره اي کارگران و ضرورت توجه بيشتر پزشکان غرباگر در خصوص بيماري سليکوزيس وآزبستوزيس به حساسیت بيشتر کارشناسان بهداشت حرفه اي در مسائل نظارتي وکنترل هاي محيطي کار شاغلين در کارگاه ها وکارخانجات بخصوص کارگاه های کوچک توصیه نمود.