برگزاری ششمین دوره فلوشیب مدیران منطقه شمال شرق کشور

درادامه اجرای برنامه فلوشیپ مدیران منطقه شمال شرق کشور ، ششمین دوره این برنامه با حضور مدیران شبکه، روسای مراکز بهداشت ومعاونین فنی واجرایی دانشگاههای علوم پزشکی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، اسفراین وتربت جام ، از تاریخ 12 لغایت 17 دی ماه با هدف توانمند سازی مدیران شبکه و معاونین بهداشتی دانشگاه های مدعو و در راستای برنامه تحول نظام سلامت در محل هتل ثامن مشهد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه تفکر سیستمیک، برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی عملیاتی ، خود مراقبتی، مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها، پیشگیری از صدمات و ارتقاء ایمنی،  مبانی مدیریت کیفیت و مدیریت دارو از مباحثی بود که در این دوره توسط دکتر فردوسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر صالحی فرد مدرس دانشگاه و مشاور استاندار خراسان رضوی، و جمعی از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است این دوره ها از مرداد ماه سال جاری جهت مدیران منطقه شمال شرق کشور توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری می باشد.