سمينار کشوري سلامت روان سالمندان برگزار شد

سمينار کشوري سلامت روان سالمندان در راستاي سیاستهای جمعيتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با هدف تامين سلامت سالمندان جامعه به مدت 2 روز با حضور معاون دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس، رئيس اداره سلامت سالمندان و معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت و مديران سلامت خانواده و کارشناسان سلامت سالمندان دانشگاههاي کل کشور در محل هتل پارس مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه در اين سمينار ضمن عرض خير مقدم به مدعوين اظهار داشت:  براساس سرشماري نفوس و مسکن سال  1390 بيش از  8 درصد جمعيت کشور را افراد بالاي 60 سال تشکيل مي‌دهند که اين رقم نشان دهنده روند پير شدن جمعيت کشور مي‌باشد. دکتر سيد کاظم فرهمند علت اين پديده را ارتقاء مراقبت‌هاي بهداشتي و افزايش اميد به زندگي و همچنين کاهش ميزان مواليد جامعه برشمرد و گفت :‌

در راستاي اجراي برنامه هاي سلامت سالمندان، آموزش برنامه‌هاي خودمراقبتي به سالمندان و اطرافيان ايشان در رئوس فعاليت‌هاي حوزه بهداشت قرار دارد.

وي تاکيد کرد علاوه بر مد نظر قراردان بيماريهاي جسمي شايع در اين دوران شامل بيماريهاي استئوپروز، ديابت، فشارخون و بيماريهاي قلبي و عروقي، تکريم سالمندن و توجه خاص به سلامت روان سالمندان از اهم برنامه هاي ارتقاء سطح سلامت اين گروه مي‌باشد .

قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در ادامه افزود : با توجه به سياستهاي جمعيتي ابلاغي مقام معظم رهبري با تاکيد ويژه بر مقوله سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه بهداشت و در راستاي برنامه هاي طرح تحول سلامت اقدام به تحت پوشش قرار دادن 40 درصد جمعيت سالمندان جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را تا پايان سال  94 نموده است.

معاون دفتر سلامت جمعيت، ‌خانواده و مدارس وزارت نيز در اين سمينار ضمن اشاره به درصد جمعيت سالمندان کشور (2/8درصد) اظهار داشت : WHO سير سالمندي را براي خيلي از کشورها پيش بيني کرده است که اين روند در بعضي از کشورها منجمله ايران شيب بسيار تندي در پيش رو داشته و نياز به برنامه ريزي‌هاي اساسي و بلند مدت مي‌باشد.

دکتر محمد تقي یمانی گفت : با توجه به رشد فزاينده جمعيت سالمندي در کشور در 2 تا 3 دهه آينده، شاهد افزايش رشد سالمندان به ميزان 20 درصد جمعيت کل کشور خواهيم بود، ‌لذا اگر در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هاي جدي صورت نگيرد در سالهای آینده با بحران مواجه خواهيم شد.

معاون دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس در ادامه گفت : در قالب برنامه هاي تحول نظام سلامت در راستاي ارتقاء سلامت سالمندان،با تاکید مقام عالی وزارت، دو برنامه تدوين شده که شامل برنامه ادغام يافته ارتقاي سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي می باشد. وي همچنين از تدوين سند ملي سالمندان در کشور خبر داد و گفت : شوراي ويژه اي در وزارت بهداشت براي پيگيري،‌تدوين و اجراي اين سند شکل گرفته است.

دکتر مهين عظيمي رئيس اداره سلامت سالمندان نيز در اين سمينار گفت : شاخص اميد به زندگي در ايران 74 سال مي‌باشد که براساس بررسي‌هاي انجام شده تنها 64 سال از اين سال‌ها همراه با سلامتي مي‌باشد. وي قسمت عمده مرگ و ميرهاي سنين سالمندي را بيماريهاي قلبي و عروقي عنوان کرد و بيان داشت :‌اين در حالي است که در بيماريهاي قلبي و عروقي که در حال حاضر در کشور قسمت عمده ای از مرگ و ميرها را تشکيل مي‌دهند ناتواني در فرد بخشي کوچکي را شامل مي‌شود اما در اختلالات رواني موضوع کاملاً برعکس است و معلوليت و ناتواني بخش عمده اي از زندگي فرد را تشکيل مي‌دهد.

سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد در طرح تحول سلامت، سالمندي نرمال از ديدگاه روانشناختي، برقراري ارتباط موثر با گروه هدف سالمندان،‌خدمات حوزه سلامت روان در سالمندان،‌خدمات حوزه پيشگيري و درمان اعتياد در سالمندان، خدمات حوزه سلامت اجتماعي در سالمندان و ... از مباحثي بود که در اين سمينار دو روزه توسط اسدي(معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت) دکتر نوروزي ( رئيس اداره اعتیاد وزارت)‌اميد نيا (‌رئيس اداره سلامت اجتماعي)‌و جمعي از کارشناسان وزارت به آن پرداخته شد.