دوره آموزشی تازه های بیماری پرفشاری خون برگزار شد

دوره آموزشی تازه های بیماری پرفشاری خون با هدف ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد شرکت کنندگان در زمینه عوامل خطر پرفشاری خون و روشهای کنترل و درمان مناسب آن به همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل تالار ابن سینا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه در این دوره که با حضور مسئولین واحدهای پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناسان پرفشاری خون و پزشکان هماهنگ کننده ستاد شهرستانهای تابعه دانشگاه، پزشکان خانواده، حاشیه شهر وبخش خصوصی، ماماها و پرستاران و کارشناسان بهداشت عمومی برگزار گردید اظهار داشت: شیوع و بروز بیماریهای غیر واگیر در سالهای اخیر سبب بروز نگرانی در سیستم های سلامت کشورهای جهان من جمله ایران شده است. وی گفت استراتژی جهانی سازمان جهانی بهداشت کنترل چهار بیماری غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت و چاقی و بیماریهای تنفسی مزمن را در اولویت قرار می دهد.

دکتر محمد جعفر صادقی ضمن اشاره به اینکه 38% علل مرگ و میر افراد در ایران به بیماریهای قلبی عروقی اختصاص دارد گفت: بیماریهای قلبی و عروقی علل 60% از مرگ و میر در جهان می باشد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی اصلاح شیوه زندگی شامل تغذیه مناسب و فعالیت فیزیکی را از عوامل کنترل و کاهش بیماریهای غیر واگیر برشمرد و گفت: بیماریهای غیر واگیر 76% بار بیماریها را در کشور به خود اختصاص داده است. وی کاهش 20 درصد از میزان تحرک بدنی ناکافی، کاهش 10 درصد از شیوع پرفشاری خون و جلوگیری از افزایش بیشتر چاقی و دیابت جمعیت را از اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن تا سال 2025 برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انتظار می رود 20% جمعیت تحت پوشش، مبتلا به پرفشاری خون باشند درصد شناسایی افراد مبتلا به پرفشاری خود در مناطق روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را 13 درصد و در مناطق شهری را با توجه به فعال نبودن انجام مراقبت ها 4 درصد ذکر نمود. اپیدمیولوژی بیماری فشار خون بالا، نکات مهم در اندازه گیری صحیح فشار خون، جدید ترین تعاریف و تقسیم بندی های فشار خون بالا، عوارض فشار خون بالا، نقش تغذیه در کنترل بیماری پرفشاری خون ، فشارخون بالا در حاملگی ، ارتباط هیپرتانسیون با سایر فاکتورهای خطر بیماریهای عروق کرونر و اصول درمان دارویی در بیماری پرفشاری خون از مباحثی بود که در این دوره آموزشی توسط اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه به آن پرداخته شد.