برگزاري کارگاه آموزشي بهداشت آب و موادغذايي

در راستای ارتقاء سطح آگاهی پرسنل حوزه بهداشت، کارگاه آموزشی بهداشت آب و مواد غذایی با حضور کارشناسان مسئول بهداشت محيط و حرفه اي، کارشناسان برنامه بهداشت آب و  موادغذايي شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل هتل ثامن برگزارگرديد.

مهندس علی اصغر حسنی مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه ضمن اعلام این خبر با عنایت به  فرارسيدن ايام نوروز و حضور گسترده مسافران و زائران علی ابن موسی الرضا(ع) به شهرستانهاي استان، هدف از برگزاری این کارگاه را اهميت نظارت بهداشتي و لزوم دسترسي جامعه به آب آشاميدني سالم ، بهداشت مواد غذايي در سطح عرضه ، اهميت جلوگيري از بروز طغيان بيماريهاي منتقله از آب و موادغذايي، همچنین هماهنگي و همسويي برنامه ريزي فعاليتها و تدوین برنامه عملياتي  سال آينده برشمرد.

آشنايي با نحوه اجراي برنامه ايمني آب(WATER SAFETY PLAN) ، نحوي پيشگيري و کنترل طغيان بيماريهاي منتقله آب و موادغذايي و بارگزاری فرمت جدید طغیان ناشی از غذا ، بهداشت استخرهاي عمومي شنا، نحوي نظارت بر سامانه هاي تامين آب آشاميدني شهري و روستايي ، مديريت بر وسايل و تجهيزات کنترل کيفي آب و نگهداشت آنها، نمونه برداري هدفمند آب و موادغذايي ، ادغام بهداشت مواد غذایی در مراکز حاشیه و مراکز روستایی و چالش های آن ،چالشهاي موادغذايي در سطح عرضه و ثبت اطلاعات درسامانه جامع بازرسي مرکزسلامت با محوريت بهداشت آب و موادغذايي از عناوینی بود که در این کارگاه به آن پرداخته شد.