استرس محیط کار، چالش همگانی

 

 

              

هشتمین همایش گرامیداشت روز جهاني ايمني و بهداشت حرفه اي  با شعار استرس محيط کار، چالش همگاني با حضور جمعی از مدیران صنایع، کارشناسان بهداشت حرفه ای، بهداشتیاران و بهگران صنایع و پزشکان و متخصصین طب کار استان در محل تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد این همایش به همت مدیریت بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت و با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری صمیمانه کمیته شغلی استان برگزارگرديد.

معاون بهداشت دانشگاه در این همایش ضمن عرض خیر مقدم از استرس های شغلی به عنوان مهمترین عوامل آسیب رسان بر سلامت شاغلین یاد نمود.

دکتر حمیدرضا بهرامی گفت : کنترل عوامل استرس زا در محیط های شغلی می تواند از بروز آسیب ها و بیماریهای مختلف در نیروی کار کاسته و منجر به توسعه توانمندی های افراد در محیط کار گردد.

وی بررسی آسیب های شغلی ناشی از کار در محیط های کاری با همکاری دیگر بخشهای توسعه استان را  از برنامه های معاونت بهداشت دانشگاه در سال جاری عنوان نمود.

نقش امنیت شغلی و روابط کار در مدیریت استرس های ناشی از کار، نقش ساختار ایمنی، بهداشت و محیط زیست صنایع در مدیریت استرس های ناشی از کار، نقش مدیریت استرس محیط کار د رکاهش غرامت های ناشی از کار، نگرش کارفرمایان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای ، نقش کارفرمایان در کاهش استرس های ناشی از کار و جایگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای در بهره وری از مباحثی بود که در این همایش توسط مهندس احمدی (مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) مهندس علیرضایی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) دکتر داستانی (مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان، مهندس حسینی (رئیس خانه صنعت و معدن) مهندس شرکا (رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی) و مهندس چمنیان عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است در این مراسم از30 شرکت صنعتي برتر استان، 25 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش خصوصی و دولتی، 3 نفر از پزشکان و متخصصین طب کار و 5 نفر از بهداشتکاران و بهگران استان تقدیر بعمل آمد.