بازديد معاون بهداشتي دانشگاه از واحدهاي فعال در بسيج سلامت نوروزي

معاون بهداشتي دانشگاه در روز نهم فروردين ماه از شبکه بهداشت و درمان شهرستانهاي کاشمر، خليل‌آباد و بردسکن بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه دکترحمیدرضا بهرامي ضمن عرض تبريک سال نو و خدا قوت به همکاران شهرستان‌ها سالي سرشار از موفقيت و معنويت را براي اين عزيزان آرزو نمود.

معاون بهداشتي دانشگاه ضمن بازدید از فعالیتهای اجرایی ستاد  شهرستان‌هاي کاشمر، خليل‌آباد و بردسکن از مرکز بهداشتي درماني انابد بازديد نمود و با بررسي خدمات ارائه شده دراین واحدها راهکارها و توصيه‌هاي لازم جهت بهبود ارائه خدمات راتشریح نمود.

دکتر حميدرضا بهرامي سال 95 را سال ارتقاي کيفي خدمات و افزايش نظارت عنوان نمود و از همه همکاران خواست تا با افزايش نظارت‌هاي کارشناسي در ارتقاء کيفي خدمات کوشا باشند.