نظارت مستمر بر مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماکن عمومي توسط تيم‌هاي بسيج سلامت نوروزي شهرستان‌هاي بردسکن/ خليل‌آباد/ کاشمر

 

رئيس اداره کاهش خطر بلايا دانشگاه علوم پزشکي مشهد و تيم همراه، از فعاليت‌هاي اجرايي برنامه بسيج سلامت نوروزي ستاد مراکز بهداشت شهرستان‌هاي بردسکن، خليل‌آباد و کاشمر بازديد نمودند.

دکتر جويا ضمن اعلام اين خبر گفت : در اين بازديد ضمن عرض خدا قوت و تبريک سال نو به همکاران فعاليت‌هاي ارائه شده به گروه‌هاي هدف که در قالب برنامه کشيک نوروزي تدوين شده،  مورد بررسي قرار گرفت و توصيه‌هاي کاربردي ارائه گرديد.

وي اظهار داشت : در روز 8 فروردين ماه در شهرستان ‌هاي بردسکن 60 کيلوگرم، خليل‌آباد 89/5 کيلوگرم و کاشمر 5/48 کيلوگرم مواد غذايي کشف و معدوم شده است، در اين شهرستان‌ها بازديدهاي مستمر توسط تيم‌هاي بسيج سلامت نوروزي انجام مي‌شود که درروز 8 فروردین در شهرستانهای بردسکن (45 مورد)  خليل‌آباد (72 مورد) و کاشمر (82 مورد) بازديد از مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماکن بين راهي انجام شده است.