بازديد معاون بهداشتي دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستانهاي قوچان و چناران

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور نظارت بر ارائه خدمات واحدهاي فعال در نوروز از شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان بازديد نمود. دکتر حميد رضا بهرامي ضمن عرض تبريک و خدا قوت به همکاران از ستاد شبکه بهداشت و درمان قوچان بازديد نمود. وي در ادامه ضمن حضور در مرکز سلامت جامعه امام خميني شهرستان قوچان و همچنين بازديد از واحد هاري نحوه ارائه خدمات در ايام تعطيلات نوروزي به مراجعين واحدهاي مختلف را مورد بررسي قرار داد.

معاون بهداشت دانشگاه ضمن نشستي با مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران مشکلات موجود را بررسي نموده و ضمن ارائه نکات کاربردي از زحمات همکاران در تامين سلامت زائرين و مجاورين محترم در ايام نوروز تقدير و تشکر نمود. بازديد از واحدهاي ستاد مرکز بهداشت شهرستان، عرض خدا قوت به همکاران و مراقبين سلامت، بازديد از آزمايشگاه، بازديد از مرکز سلامت جامعه چناران (1) از جمله ديگر برنامه‌هاي اين بازديد به شمار مي‌آيد. دکتر حميدرضا بهرامي در پايان از زحمات کليه مديران، کارشناسان همکارن محترم در اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي و همچنين ارائه خدمات به زائرين و مجاورين محترم تقدير و تشکر نمود و سطح ارائه خدمات در شبکه‌هاي بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد را قابل قبول عنوان کرد.