بازديد شهرستانهاي باخرز، تايباد ، سرخس وفریمان توسط تيم‌هاي نظارت‌معاونت بهداشت

در راستاي تامين سلامت مسافرين و مجاورين در ايام تعطيلات نوروزي تيم هاي نظارتي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب 3تيم از فعاليت‌هاي ستاد اجرايي شهرستان هاي باخرز، تايباد ، سرخس و فريمان بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت در اين بازديد که توسط کارشناسان گروه سلامت خانواده، بيماريها، توسعه و بهداشت محيط و حرفه‌اي صورت پذيرفت پس از تبريک سال نو  به همکاران ، نحوه ارائه خدمات در تعطيلات نوروزي مورد بررسي قرار گرفت.

نظارت مستمر بر فعاليت اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي، ارائه خدمات به مادران باردار، کودکان، واکسيناسيون و ويزيت پزشک از مواردي بود که به صورت ويژه مورد بررسي قرار گرفت و توصيه‌هاي کاربردي جهت ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات ارائه شد.

شايان ذکر است که ضمن بازدید از مرکز بهداشتي درماني مزداوند سرخس،کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت استان  از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی بازدید نمودند. 

بررسي اطلاعات فرابر بيمارستان امام خميني شهرستان فريمان، بازديد از مرکز بهداشتي درماني شهيد اعتباري و مرکز بهداشتي درماني قلندرآباد نيز جمله ديگر فعاليت هاي اين تيم هاي نظارتي بشمار مي آيد.