بازديد معاون بهداشتي دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان هاي رشتخوار/ خواف/باخرز/ تايباد/ فريمان

 

در يازدهمين روز از تعطيلات نوروزي معاون بهداشت دانشگاه از شبکه‌هاي بهداشت و درمان شهرستان‌هاي رشتخوار، خواف، باخرز، تايباد و فريمان بازديد نمود. دکتر حميدرضا بهرامي ضمن عرض تبريک و خدا قوت به مديران و کارشناسان کشيک از روند ارائه خدمات به مراجعين بازديد نموده و از زحمات همکاران تشکر نمود.

دکتر حميد رضا بهرامي ضمن بازديد از ستاد مراکز بهداشت شهرستان هاي رشتخوار- خواف- باخرز- تايباد- فريمان، به بررسي نحوه ارائه خدمات در مرکز بهداشتي درماني زرقي رشتخوار نيز پرداخت و ضمن عرض خداقوت به تيم هاي سلامت اين شهرستان ها سالي سرشار از برکت و معنويت را براي اين عزيزان در گاه ايزد منان مسئلت نمود.

معاون بهداشتي دانشگاه در نشستي با روساي مراکز بهداشت اين شهرستان ها به بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها پرداخت و از مديران خواست تا با افزايش نظارت‌هاي کارشناسي در سال 95 در ارتقاء کيفيت خدمات کوشا باشند.