بازدید معاون بهداشت دانشگاه از روند ثبت اطلاعات سلامت در سامانه سينا

در راستاي بررسی روند ثبت الکترونیکی پرونده های سلامت در سامانه سينا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کلات بازدید نمود.

دکترحميدرضا بهرامی از زحمات مدير شبکه  و کلیه پرسنل درگیر در اجرا و پیاده سازی اين برنامه تشکر و قدردانی نمود.

معاون بهداشت دانشگاه ضمن بازديداز مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی کلات نحوه معاینات و ثبت اطلاعات توسط پزشک مرکز را مورد بررسي قرار داده  و به ارائه نکات کاربردي در خصوص سامانه يکپارچه نظام اطلاعات (سينا) پرداخت .

دکتر بهرامي در ادامه از خانه بهداشت قله زو که بهورز آن  در لیست برترین کاربران ثبت اطلاعات بود بازدید نمود و ضمن تشکر از ایشان، به بررسي نحوه کار پزشک تیم سیار و بهورز در خصوص کار با سامانه ، میزان اطلاعات آنان درخصوص امکانات اين سامانه و نحوه گزارش گیری پرداخت.

ارائه  گزارشی در خصوص روند ثبت پرونده های الکترونیکی مشکلات پیش رو و فعالیت های صورت گرفته برای تحت پوشش قرار دادن نقاط کور شهرستان که امکان اتصال به اینترنت برای آنان مقدور نمی باشد نيز از جمله مواردي بود که توسط دکتر جوان مديريت شبکه بهداشت و درمان شهرستان باستحضار معاون بهداشت دانشگاه رسانده شد .