بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از روند ثبت اطلاعات پرونده الکترونیک شهرستان رشتخوار

معاون بهداشت دانشگاه از روند پیشرفت سامانه ثبت اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار بازدید نمود

در راستای نظارت بر واحدهای تابعه، معاون بهداشت دانشگاه از روند پیشرفت سامانه ثبت اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار بازدید کرد.

دکتر حمیدرضا بهرامی در این بازدید ضمن بازدید از واحدهای محیطی این شهرستان و با حضور در جمع مدیران و مسئولین واحد های ستادی از نزدیک در جریان ثبت اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت قرار گرفت.

وی از پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یک ابزار مهم  مدیریتی یاد نمود و  بر استفاده مدیران   از این ابزار مهم در راستای برنامه ریزیهای بنیادی در حوزه سلامت تاکید نمود.

معاون بهداشت دانشگاه اظهارداشت: این سامانه با عنایت به ضرورت تکمیل برنامه های 15 گانه تحول سلامت در حوزه بهداشت و مبتنی بر پروژه های ده گانه پشتیبان برنامه های تحول و با استناد به پروژه پنجم پشتیبان  تحت عنوان ارتقاء نظام فن آوری و ثبت اطلاعات و آمار بهداشتی در این دانشگاه در حال اجراست. وی اظهار امیدواری نمود بعد از کلات، شهرستان رشتخوار با استقرار سامانه سینا به حذف کامل کاغذ از سیتم مراقبتی نائل گردد.

 در ادمه دکتر بهرامی به اتفاق هیئت همراه از  ساختمان در حال احداث مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار و مراکز  خدمات جامع سلامت زرقری و احمدآباد آستانه بازدید کرد.