با اجراي سامانه سينا سالانه 700 ميليون تومان در هزينه ها صرفه جويي خواهد شد

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مراسم رونمايي از پرونده الکترونيک سلامت شهرستان کاشمر که با حضور فرماندار شهرستان، اعضاي شوراي سلامت امنيت غذايي، اعضاي شوراي شهر، مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای بردسکن و خلیل آباد، مراقبين سلامت، بهورزان و خانواده‌هاي ايشان برگزار گرديد از صرفه‌جويي سالانه 700 ميليون توماني دانشگاه با اجراي سامانه پرونده الکترونيک سلامت خبر داد.

دکتر حميدرضا بهرامي با اشاره به قابليت‌هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر در اجراي برنامه‌هاي پايلوت دانشگاه، گفت: سامانه پرونده الکترونيک سلامت (سينا) با دارا بودن قابليت‌هاي ويژه و بدون صرف هزينه‌هاي گزاف مالي به صورت بومي توسط حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد طراحي و اجرا گرديده است. وي ضمن اشاره به اينکه پرونده الکترونيک سلامت با توجه به منويات مقام معظم رهبري و تاکيد دولت تدبير و اميد از 2 سال قبل در قالب سامانه سيب در کشور کليد خورده است گفت: با توجه به اجراي برنامه تحول نظام سلامت او رائه خدمات فعال سلامت در حاشيه شهر مشهد (به عنوان اولين دانشگاه در کشور) و با عنايت به اجراي کيفي برنامه ثبت مرگ و مير در اين دانشگاه، سامانه ثبت اطلاعات سلامت در قالب سامانه بومي سينا و به موازات سامانه کشوري سيب از ابتداي سال‌جاري در دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجرايي گرديد.

دکتر بهرامي در ادامه با اشاره به پرونده الکترونيک سلامت به عنوان مهمترين ابزار اندازه‌گيري عملکرد واحدهاي بهداشتي از فعاليت حدود 1400 کاربر سامانه سينا در حال حاضر خبر داد.

معاون بهداشت دانشگاه افزود: پرونده الکترونيک سلامت معجزه‌اي است در رصد عملکرد واحدهاي بهداشتي و مي‌تواند کمک شاياني به مديران جهت برنامه‌ريزي‌هاي اصولي داشته باشد.

دکتر بهرامي در ادامه ضمن تقدير از ساير بخش‌هاي توسعه به منظور تکميل زير ساخت‌ها و سهولت دسترسي، مشارکت صميمانه ساير ادارات بويژه فرمانداري و اداره مخابرات شهرستان‌ها را خواستار شد.

در ادامه اين مراسم دکتر يزداني مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر و فرهادی فرماندار اين شهرستان ضمن تشکر از همکاران حوزه بهداشت اين شهرستان در ثبت پرونده الکترونيک سلامت از آمادگي نسبی زير ساخت‌ها در اين شهرستان خبر دادند.

بازديد از پايگاه جامع سلامت امام حسين (ع) به عنوان مجري برنامه پرونده الکترونيک سلامت از ديگر برنامه‌هاي اين مراسم بود.

شايان ذکر است در انتهاي اين مراسم معاون بهداشت دانشگاه از فعالان ثبت پرونده الکترونيک سلامت اين شهرستان ،تقدير نمود.