کاشمر شهر کلاه ايمني

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه دکتر عليرضا مغيثي رئيس اداره پيشگيري از حوادث وزارت به همراه کارشناس آن اداره از شهرستان کاشمر بازديد نمود.

قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه هدف از اين بازديد را بررسي برنامه‌هاي جامعه ايمن و پيگيري تمديد عضويت شهرستان کاشمر به عنوان اولين شهر عضو جامعه جهاني ايمن در کشور عنوان نمود.

دکتر سيد کاظم فرهمند در جلسه کميته جامعه ايمن شهرستان کاشمر ضمن تشکر از حضور مقامات وزارت و حمايت فرماندار و اعضاء کميته جامعه ايمن اين شهرستان، استمرار و تقويت برنامه را در شهرستان کاشمر خواستار شد.

ارائه گزارش توسط فرماندار، شهردار، رياست اداره راه و شهرسازي، مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان، رئيس نيروي انتظامي و بازديد از اقدامات آتش‌نشاني و اقدامات انجام يافته توسط شهرداري از جمله ديگر برنامه‌هاي اين سفر مي‌باشد.

در پايان رئيس پيشگيري و حوادث وزارت بهداشت از حمايت استان و فرماندار شهرستان و همچنين تلاش‌هاي اعضاء کميته جامعه ايمن قدرداني نمود و از عضويت شهرستان کاشمر به عنوان اولين شهر جامعه ايمن کشور و منطقه EMRO و اعلام گزارش به جامعه جهاني ايمن (سازمان جهاني بهداشت) با عنوان اينکه «کاشمر شهر کلاه ايمني مي‌باشد» ابراز خرسندي نمود.