معاون بهداشت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان کاشمر،خلیل آباد وبردسکن بازديد نمود

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه در راستاي نظارت بر واحدهاي تابعه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای کاشمر،خلیل آباد وبردسکن بازديد نمود.

دکتر حميد رضا بهرامي در اين بازديد ضمن نظارت بر نحوه ارائه خدمات بهداشتي در اين شهرستان هادر مراسم گلنگ زنی روستای جابوز از توابع شبکه بهداشت ودرمان خلیل آباد ، روستای کلات نو از توابع شبکه بهداشت ودرمان بردسکن و روستای فرک از توابع شبکه بهداشت ودرمان کاشمر شرکت  نمود.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه بازدید از شبکه  بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از محل برگزاری کلاسهای آمادگی زایمان که توسط خیر کاشمری به مرکز بهداشت این شهرستان اهدا ءگردیده  بازديد نموده وتوصيه‌هاي کاربردي را به کارشناسان آن حوزه ارائه نمود.