بازدید تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه از مرکزبهداشت شماره5 شهرستان مشهد مقدس

 

 

در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه، تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه با حضور در مرکز بهداشت شماره 5 مشهد نحوه عملکرد این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی معاونت بهداشت و تیم مدیریتی همراه ایشان عملکرد مرکز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد را از نظر زیر ساخت ها، نیروی انسانی، اعتبارات، هزینه کردها، ساخت و سازها، برنامه پزشک خانواده و طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار دادند.

دکتر سعید فردین فر نظارت بر فعالیت های اداری، مالی و پشتیبانی حوزه بهداشت در این مرکز را از جمله اهداف این بازدید عنوان نمود و اظهار داشت : امید است با انجام این بازدید ها شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات و فرایندها در واحدهای تابعه باشیم .تکمیل چک لیست و ارائه توصیه های راهبردی از جمله دیگر اقداماتی بود که در این بازدید صورت پذیرفت.

 

شایان ذکر است در این بازدید که مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، مدیر امور مالی، مسئول امور اداری و تعدادی از کارشناسان معاونت بهداشت حضور داشتند از مرکزخدمات جامع سلامت کمیل درحاشیه شهر، مرکزخدمات جامع سلامت22 بهمن و انبار دارویی ستاد مرکزبهداشت بازدید به عمل آمد و طی نشستی در محل این مرکز به بررسی نقاط قوت و ضعف پرداخته شد.