تقدیر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت از مرکز بهداشت شماره دو مشهد

 
     
    تقدیر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت از مرکز بهداشت شماره دو مشهد
   
 

 

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ریاست و همکاران مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر محمد اسماعیل مطلق طی نامه ای از زحمات بی دریغ ریاست و همکاران مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد در راستای اجرای برنامه های" تبیین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک و ازدواج سالم در جوانان" تقدیر نموده و ابراز امیدواری نمود که با اجرای این برنامه ها گامی ارزشمند در راستای ارتقاء سلامت کشور برداشته شود.