هوای مشهد برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت

 
     
    هوای مشهد برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت
   
 

 

بر اساس اعلام واحد بهداشت هوای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد، شاخص کيفيت هواي مشهد امروز 13/11/95با 113 (AQI)  برای گروه هاي حساس در وضعيت ناسالم قرار گرفت.

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ایستگاه های سطح شهر کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص 113 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه توصیه نمود، افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان 
فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان درخواست نمود حتی المقدور از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری نمایند