اجرای دوره های آموزشی فلوشیپ در راستای بهبود توان مدیریتی مدیران نظام سلامت

 
     
    « اجرای دوره های آموزشی فلوشیپ در راستای بهبود توان مدیریتی مدیران نظام سلامت »
   
 

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هدف از اجرای دوره های آموزش فلوشیپ را بهبود توان مدیریتی مدیران نظام سلامت کشور ذکر نمود. دوره فلوشیپ شمال شرق کشور که توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در محل هتل ثامن برگزار گردید گفت: همزمان با اجرای برنامه تحول سلامت در کشور و به منظور اجرای کیفی برنامه های تحول، با مساعدت معاون بهداشت وزارت، آموزش مدیران حوزه بهداشت با تاکید بر ارتقاء دانش و توان فنی ایشان از حدود 3 سال قبل در دستور کار قرار گرفت. معاون بهداشت دانشگاه اظهار داشت: برگزاری این دوره ها تجربه مفیدی برای حوزه بهداشت قلمداد می گردد. وی اظهار امیدواری کرد که نتایج حاصل از این دوره ها به ارتقاء سلامت جامعه منجر گردد. رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که در این دوره حضور داشت، ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری این دوره ها گفت: با توجه به تغییرات اپیدمیولوژیک در جهان و به تبع آن در کشور ایران و روند رو به افزایش بیماریهای غیر واگیر، نباید از بیماری های واگیر غافل شویم. وی اظهار داشت: در حال حاضر بیماری های واگیر تغییر شکل داده اند که به عنوان مثال می توان به بیماریهای آمیزشی موجود اشاره نمود. دکتر محمد مهدی گویا ضمن اشاره به اینکه ما با بار 3 گانه بیماری ها مواجهیم، از بیماریهای واگیر، غیر واگیر و مصرف مواد اعتیاد آور به عنوان انواع بار بیماریها یاد نمود. دکتر گویا در ادامه پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مراقبت از بیماریهای واگیر هدف، پاسخ به همه گیری های با اهمیت کشور، تامین واکسن، دارو و لجستیک مربوط به زنجیره سرمای کشور و اجرای مقررات بین المللی بهداشتی را از 4 ماموریت اصلی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بر شمرد و گفت، این مرکز در حال حاضر 46 بیماری واگیر را تحت عنوان بیماریهای هدف پیش بینی نموده که قدرت پیش بینی، پیشگیری و برنامه ریزی و کنترل و مهار آن را دارد. رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت افزود: با اجرای برنامه های هدفمند مرکز مدیریت بیماریهای واگیر هم اکنون شاهد ریشه کنی آبله، ریشه کنی فلج اطفال، حذف کزاز نوزادی و حذف جذام هستیم. وی در ادامه به کمبود شدید نیروی انسانی، کمبود منابع برای اجرای مقررات بین المللی، کمبود شدید منابع مالی در جهت گسترش و تقویت برنامه ها، چالش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار براجرای برنامه ها، تغییرات آب و هوایی، بیماریهای نوپدید و بازپدید، افزایش شهرنشینی و تغییر الگوی بیماریهای واگیر و افزایش مسافرت ها و تجارت به عنوان مهمترین چالش های پیش رو اشاره نمود. مسئول دبیرخانه فلوشیپ شمال شرق کشور در حاشیه این مراسم گفت: دومین دوره فلوشیپ مدیران شمال شرق کشور به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور مدیران و مسئولین و کارشناسان ستادی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مشهد، سبزوار، تربت حیدریه، گناباد، اسفراین، نیشابور و تربت جام درحال اجراست. شراره کریمی اظهار داشت: این دوره از شهریور ماه سالجاری شروع شده و تاکنون در 6 مرحله برگزار گردیده است. وی افزود همزمان، برگزاری فلوشیپ مسئولین واحدهای تخصصی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاههای قطب شمال شرق کشور نیز در حال اجرا است که تاکنون 6 گروه شهرستانی موفق به گذراندن این دوره شده اند.