ساماندهی عرضه دخانیات

 

 
     
    ساماندهی عرضه دخانیات    
 

 کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سومین جلسه کارگروه دخانیات استان که با حضور اعضاء کارگروه استانی و دانشگاه های مستقل استان برگزار گردید بر لزوم ساماندهی عرضه دخانیات به ویژه عرضه سیگار در دکه های مطبوعاتی تاکید نمود و گفت: دکه های روزنامه فروشی، مسئول فروش محصولات فرهنگی هستند و سیگار محصولی غیرفرهنگی است و فروش آن در این دکه ها با آنچه که وظیفه اصناف است منافات جدی دارد.

 به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه مهندس باباخانی اظهار داشت: در راستای روند اجرای اقدامات پیشگیرانه جهت عرضه قلیان ، با تلاش بازرسان بهداشت محیط و با همکاری و هماهنگی اداره اماکن نیروی انتظامی و مجتمع قضایی، در حال حاضر عرضه علنی قلیان حذف شده و مواردی که در منازل بصورت پنهانی مبادرت به فعالیت می نمایند با اقدامات بسیار موثر اداره اماکن و مجوز مراجع قضایی ضمن ورود، برخورد لازم  با آنها انجام می گیرد.

   مهندس علی اصغر حسنی مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت در حاشیه این جلسه در خصوص اقدامات پیش بینی شده در خصوص برخورد با استفاده کنندگان از دخانیات بدون دود گفت: یکی از مشکلاتی که اخیرا در سطح واحدهای صنفی در حال افزایش
می باشد عرضه مواد دخانی بدون دود است که با اشکال مختلف جدید و سنتی ارائه شده و به دلیل کمبود نظارت ها می تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. لذا با توجه به حساسیت موضوع انجام برنامه ریزی های اصولی و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار دانشگاه ها قرار گرفته است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه موضوع ساماندهی عرضه سیگار در دکه های مطبوعاتی در چند کمیته مختلف از جمله در شهرداری  و کمیسیون بهداشت و درمان مطرح گردیده است مقرر شد موضوع تعیین سازمان مسئول صادر کننده مجوز این واحدها در جلسه آتی کمیسیون بهداشت با حضور فرماندار مطرح گردد.