ثبت و طبقه بندی علل مرگ ومیر از پیشروترین نظام های ثبتی در کشور

 
     
    ثبت و طبقه بندی علل مرگ ومیر از پیشروترین نظام های ثبتی در کشور
   
 

 

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه نشست استانی تعیین علل مرگ و میر براساس قوانین بین المللی بیماری ها براساس ICD10 گفت: نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر از پیشروترین نظام های ثبتی در کشور می باشد. دکترمحمد حسن درخشان اظهار داشت: این برنامه در استان خراسان رضوی از سال 1380 اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه دکتر درخشان خاطر نشان کرد: اطلاعات دقیق و به هنگام یکی از اصلی ترین پیش نیازهای انجام برنامه ریزی و اولویت بندی خدمات سلامت می باشد. وی افزود: اطلاعات مرگ و میر و ترکیب سیمای علتی منجر به فوت در جمعیت تحت پوشش از مهمترین شاخص ها در شناسایی عوامل خطر و محاسبه بار بیماری های ناشی از آن می باشد.

 مدیر توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشت گفت: امیدواریم با اجرای صحیح برنامه و پیگیری آن شاهد ارتقاء کمی و کیفی نظام ثبت و طبقه بندی علل  مرگ و میر باشیم.

گفتنی است نشست تعیین علل مرگ و میر براساس قوانین بین المللی بیماری ها براساسICD10  با حضور کارشناسان آمار و مسئولین ثبت نظام مرگ و میر شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئولین برنامه ثبت و طبقه بندی مرگ و میر دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی گناباد، سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، با هدف آموزش و توانمند سازی مسئولین برنامه در زمینه ثبت صحیح علل زمینه ای مرگ و میر و کد گذاری آن به مدت 3 روز در محل هتل ثامن مشهد برگزار شد.