همکار و ناظم طرح های ملی،معرفی

     
  بازگشت 
     
 
 
 

 
   
وظایف   دست نوشته ها
 

پژوهش ومقالات

 

فصلنامه بهورز

 

تآلیفات

 

برنامه ها

 
 
   
 

معرفی معاونت فنی

 • فارغ التحصيل رشته داروسازي در سال 1361 از دانشگاه مشهد
 • مديريت بيمارستان بنت ا لهدي وابسته به بنياد امور جانبازان
 • مديريت شبكه بهداشت درمان شهرستان گناباد در سال 1363
 • مديريت شبكه بهداشت درمان تربت حيدريه در سال 1365
 • قائم مقام معاونت بهداشتي از سال 1365 تا 1383
 • مدير گروه گسترش شبکه هاي استان از سال 1365 به مدت 8 سال
 • مدير مرکز گسترش مديريت سلامت به مدت 12 سال
 • معاون فني مرکز بهداشت استان از سال 1370 تا کنون
 • عضو شورای برنامه ریزی دارویی پزشک خانواده و نظام ارجاع کشور
 • عضو کارگروه توانمندسازی جامعه(شورای سیاست گذاری تحول نظام سلامت کشور)
 • مدیر تعالی حوزه معاونت بهداشتی
 • مدیر مسؤول فصلنامه بهورز از سال 69 (23 سال)