دفتر معاونت

معرفی دفترمعاونت

 

 

شرح وظایف دفترمعاونت

   
 
   

دریافت نامه ها و سایر مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون و بررسی آنها و انجام اقدامات لازم

تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آنها

تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط

ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص، مؤسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها

آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيونها و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي سرپرست

تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هائي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل ميشود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه

پاسخگوئي به مراجعين و راهنمائي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است

تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف به زبان فارسي و محتملاً خارجي

انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل

 
 

همکاران دفترمعاونت

     
  شراره کریمی   سید نوید ظهیری  
 
 
 
  کارشناس حوزه فنی   کارشناس حوزه اجرائی  
 
 
 
  051-38415001   داخلی 247   051-38415001   داخلی 254  
 
 
 
   KarimiSh1[@]mums.ac.ir   ZahiriN1[@]mums.ac.ir  
 
 
 

 

 

ارتباط با دفترمعاونت