مرکز گسترش آموزش مديريت سلامت


 
 

 
 
مرکز گسترش آموزش مديريت سلامت
P.H.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مديريت مرکز
 
 
همکاران مجموعه
 
 
معرفي مرکز گسترش
 
 
امکانات رفاهي
 
 
برنامه هاي عمراني
 
 
امکانات آموزشي
 
 
امکانات فرهنگي ، ورزشي
 
 
کارگاههاي برگزار شده
 
 
مقايسه اسکان مهمانان 87 تا 92
 
 
همايش ها
 

فرم درخواست اسکان

 
 
 
 
 
 
 

 

کارگاه های در حال برگزاری

 

        عنوان         

تاریخ

برگزارکننده

 
سلامت جمعيت ،خانواده و مدارس (ارتقاء نرخ باروري)
 

93/5/14

 
دوره آموزشي بدو انتصاب مديران پایه
 

93/5/15

 
 دوره آموزشي بدو انتصاب مديران پایه
 

93/5/22

 
 دوره آموزشي بدو انتصاب مديران پایه
 

93/5/29

 
همايش مسئولان فرهنگي حج تمتع حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج
 

93/5/29 لغایت 93/5/30 

 
ديدگاه هاي طب سنتي درتغذيه
 
93/6/5 لغایت
 93/6/6 
 
بيماري تيروئيد
 

93/6/10

 
همايش سراسري دانشجويان دكتراي تخصصي طب سنتي ايران
 
93/7/18 لغایت
 93/7/21
 
همايش کشوري روز بهورز
 

93/7/27