مدرسه، مهمترین حامی سلامت دانش آموزان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدرسه را یکی از مهمترین حامیان سلامت دانش آموزان برشمرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر محمد احمدیان که در کمیته استانی مدارس مروج سلامت سخن می گفت، اظهار داشت: برنامه مدارس مروج سلامت به عنوان یکی از برنامه­های اصلی مشترک و مورد تایید دو وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش  در کنار آموزش و ارتقاء آگاهی، به عنوان یک نظام برای ترویج رفتارهای سالم از جمله، فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی، تغذیه مناسب، عدم مصرف دخانیات و ... در سطح مدارس منتخب کشور با هدف ارتقاء سلامت دانش آموزان، کارکنان مدرسه اولیاء دانش آموان و سایر افراد جامعه توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ادارت آموزش و پرورش استان ها به صورت موفق در حال اجرا است.

دکتر احمدیان با اشاره به اینکه در سال 1388 این برنامه در 12 مدرسه استان خراسان رضوی همزمان با 5 استان کشور به صورت پایلوت اجرا گردید گفت : در سال 1389 به استناد سند همکاری مشترک بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و با تاکید بر توسعه کمی و کیفی طرح، 41 مدرسه در سطح شهرستان­های تابعه دانشگاه تحت پوشش برنامه مدارس مروج سلامت قرار گرفتند و در حال حاضر هزار و 38 مدرسه در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجری این برنامه می باشند.

گفتنی است کمیته مدارس مروج سلامت استان با حضور روسای گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس دانشکده­ها و دانشگاه­های علوم پزشکی استان و رئیس و کارشناسان اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید و روند بازنگری برنامه و چالش­ها و راهکارهای برنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.