مقالات

همکاران حوزه معاونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دفتر معاونت

 ردیف    نام و نام خانوادگی   سمت    ایمیل
1  دکتر سید جواد حسینی
 معاون بهداشتی دانشگاه

JafarinejadBM1[@]mums.ac.ir


2  دکتر حمیدرضا حسین زاده
معاون اجرایی دانشگاه  HoseinzadehH1[@]mums.ac.ir

3  دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی
 معاون فنی دانشگاه JafarinejadBM1[@]mums.ac.ir

4  محمدرضا دشتی مسئول دفتر معاونت DashtiMR1[@]mums.ac.ir

5 سید نوید ظهیری  کارشناس فنی دفتر معاونت  ZahiriN1[@]mums.ac.ir

6  شراره کریمی کارشناس فنی دفتر معاونت KarimiSh1[@]mums.ac.ir

7 حیدر احسانی کارشناس امور قراردادها mums.ac.ir[@]EhsaniGHH1

8 حیدر حامدی  متصدی امور دفتری HamediH1[@]mums.ac.ir

9  حامد حیدری
 متصدی امور دفتری mums.ac.ir[@]HeidariH3