مقالات

تماس با مرکز بهداشت استان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

     
   
             

 

 


     
   جناب آقای دکتر سید جواد حسینی
 یکشنبه                   13الی14      
   سه شنبه                13الی14      
         
   جناب آقای دکتر جعفری نژاد بجستانی
روزهای زوج               13الی14      
           
   جناب آقای دکتر حمیدرضا حسین زاده
روزهای زوج               13الی14      
           
     با هماهنگی و وقت قبلی 384142012      
           
   
           
 


     
   حوزه معاونت بهداشتی      
   مدیریت ها      
   گروه ها      
           
   
             

 

 


 

 

 

   
   مرکز آموزش بهورزی چناران      
   مرکز آموزش بهورزی خواف      
   مرکز آموزش بهورزی سرخس      
   مرکز آموزش بهورزی کاشمر      
   مرکز آموزش بهورزی قوچان
     
   مرکز آموزش بهورزی تربت جام
     
   مرکز آموزش بهورزی درگز        
   مرکز آموزش بهورزی تایباد
     
   مرکز آموزش بهورزی مشهد1
     
           
   
             
 

 


 

   
   واحدهای بهداشتی درمانی شهری مرکزبهداشت شماره یک مشهد        
   واحدهای بهداشتی درمانی شهری مرکزبهداشت شماره دو  مشهد      
   واحدهای بهداشتی درمانی شهری مرکزبهداشت ثامن  مشهد      
           
           
             
 
 
 
       
   مشهدمقدس ، انتهای خیابان سناباد  
      کد پستی 9185684538
 
     صندوق پستی 557 - 91735  
   پورتال سلامت استانhealth.mums.ac.ir  
       
 
       
   تلفن 8-38415001-051 -
 
      تلفن گویا 190 و 1490 و 09686
 
     نمابر 38415222-051  
     پست الکترونیک health[a]mums.ac.ir