مقالات

رئيس و معاونين

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


روسای مراکز و مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان خراسان رضویشهرستانمسئول گسترشتلفنرئیس مرکز بهداشتتلفنمدير شبکهتلفنشماره مستقیم شبکه


بردسكن

 

------


09151305704 حسين اماميان    9151305704 دکتر مهدی عاقل تر 9153174101 55422610
باخرز

 

خانم وجداني

 

09385103939  ------  ------ دکتر قاسم خالقی 9155083182  54825757
تايباد

 

عبدا... شيخ جامي


 09151261685 عبدا... شيخ جامي 9151261685 دکترسیدمحمد  موسوی 9151811799  54523100
چناران

 

فرج ا... اسديان


 09153038693 دکتررسول افتخاری 9155055065
 
دکتر احمد رضا رجب پور 9155012853 46126006 
خليل آباد


محسن حاتمي

 

 09155316427 دکتر علی رضا مکارم 9155282272 دکتر سيد محمد هاشمي 9155323880 57725315 
خواف


ابوالفضل سرور

 

09153339708 دکتر فاطمه بیانی   9155321029 دکتر علی افکار 9155311636 54229490 
درگز


عبداله حيدري

 

09153812830 مجید سلطانی 9153812976  دکترخلیل پاریاب 9155817967  46223300
رشتخوار

 

علي اماني

 

09155311607 علي اماني 9155311607 دکتر جواد اشترایه 9155161301 56222011 
سرخس


حميد حامد

 

09159090478 عفت خلیلی 9158780968  دکترمصطفی دلشاد 9155009453 34528198 
طرقبه -شانديز

 

محمد قربانپور


09155621362  ------ ------  دکتر فريد رضا صحي زاده 9151142165 35512900 
فريمان


احمد کريمدادي

 

09153236522 محمد رضا قهار 9153198782  دکترمحمدعلی  پاینده 9151114487  34624601
قوچان


نصرا... کامکار

 

09151807959 دکتر پرویز دلاور 9153810221 دکتراردشير کارامد 9125239776  47224060
كاشمر

 

غلامرضا نادريان


 09153339397 دکتر مجتبي قائمي 09151328218  دکتر محمد جواد يزداني 9155324292 55227607 
كلات

 

اعظم کاظمي

 

 09153594832   ------  ------  دکترکاظم قلی پور 9155026486 34724036 
مشهد 1


محمد صادق محجوبي

 

09153310349 دکتر ناصر امینی 9153599790 آقای صدیقی مسئول دفتر 35011200-09388292740 فکس 35017420 
مشهد 2


دکتر حسین صمدی   

 

09155198368 دکتر علی اصغر محمودی 9155202435 یداله رضائی مسئول دفتر 33651652-09155162229  فکس 33648789
مشهد 3

 

مرتضي ابراهيمي


09153084624 دکتر براتعلی عرب نژاد 9153156994
 
دبیر مسئول دفتر 37630020-09151076884 فکس 37630039  
مشهد 5


قاسم درويشي


09152146645 دکتر مهدی حسن نژاد 9151118329 - 33446417 فکس 33417012 
ثامن


شجاعی


09151083915 دکتر مهدی ایزد پناه 9155826618 خانم دانا مسئول دفتر 09154217971-38526761 فکس 38526761