کسب رتبه عالی آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آزمایشگاه فراملی سوئد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پنجمین سال متوالی موفق به اخذ رتبه عالی و دریافت گواهی معتبر از آزمایشگاه فراملی سوئد در کشور شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این گواهی در پاسخ دهی به پانل مهارت آزمایی و تعیین حساسیت دارویی خط اول درمان بیماران مبتلا به سل شامل داروهای ایزونیازید، ریفامپسین و اتامبوتول می باشد.

گفتنی است آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در بیمارستان شریعتی شهرستان طرقبه شاندیز می باشد.