تقدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی از معاونت بهداشت دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی با اهدای لوحی از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تقدیر نمود. مهدی کاشی از حمایت­های معاونت بهداشت و راهنمایی­های کارشناسان توانمند این حوزه در رسیدن به اهداف مقدس HSED که منجر به دریافت لوح تندیس و جام برتر بهداشت و حفاظت محیط زیست و ایمنی کشوری شده است قدرددانی نمود.

شایان ذکر است از سال 1392 معاونت بهداشت دانشگاه با هدف ارتقاء کیفی جایگاه­های سوخت همچنین حفظ  ارتقاء سلامت شاغلین و مراجعین به جایگاه های سوخت با جذب کارشناسان بهداشت حرفه­ای از طریق برونسپاری ، آموزش و نظارت مستمر بر فعالیتهای این گروه ، ارائه خدمات بهداشت حرفه­ای در جایگاههای عرضه سوخت CNG و سوخت مایع را در دستور کار خود دارد.