تقدیر از فعالان سلامت دهان و دندان همزمان با دومین روز از هفته سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همزمان با دومین روز هفته سلامت و به منظور تقدیر از فعالان سلامت دهان و دندان حوزه بهداشت، همایشی با حضور معاون بهداشت دانشگاه، نماینده دفتر سلامت دهان و دندان وزارت، رئیس انجمن دندانپزشکان ایران شاخه خراسان رضوی، نماینده نظام پزشکی مشهد، مسئولین سلامت دهان و دندان مراکز پنجگانه مشهد و شهرستان های تابعه دانشگاه و جمعی از اساتید دانشکده دندانپزشکی و دندانپزشکان شهر مشهد در محل معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت گفت: برنامه های سلامت دهان و دندان در حوزه بهداشت، هم راستا با اجرای طرح تحول سلامت منجر به ارتقاء شاخص‌های بهداشتی در این حیطه شده است.

دکتر بهرامی کاهش شاخص DMFT (مجموع دندان های پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده در یک فرد و یا میانگین آن در یک گروه سنی) در گروه سنی 12 سال مناطق تحت پوشش دانشگاه در حدود 4‏/0 را از شاخص‌ترین دستاوردهای طرح تحول سلامت دهان و دندان برشمرد.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه به نقش آموزش و فرهنگ سازی در این حیطه اشاره نمود و بر نقش والدین به ویژه مادران در ایجاد رفتارهای بهداشتی بالاخص رعایت بهداشت دهان و دندان از کودکی تاکید نمود.

دکتر بهمن کلالی رئیس گروه سلامت دهان ودندان، دکتر معین تقوی عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد و دکتر حسینی زارچ نماینده سازمان نظام پزشکی از دیگر سخنرانانی بودند که در این همایش به ایراد سخنرانی پرداختند.

شایان ذکر است در این مراسم از 23 نفر از فعالان حوزه سلامت دهان و دندان شامل بهورزان، مراقبین سلامت، دندانپزشکان حوزه بهداشت ، بخش خصوصی و دانشکده دندانپزشکی و نیروهای ستادی تقدیر بعمل آمد.