انجام 129 بازدید ستادی از مراکز خدمات جامع سلامت در اولین سطح غربالگری کرونا ویروس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی بسیج ملی مبارزه با کرونای معاونت بهداشت دانشگاه از انجام 129 مورد بازدید ستادی از روند اجرایی غربالگری بیماری کووید 19  در شهرستان های تابعه خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر محمدرضا جویا  گفت: همزمان با شیوع بیماری کرونا در استان، کارشناسان ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در قالب تیم های نظارتی بصورت مستمر و همه روزه از مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و مراکز 16 ساعته تحت پوشش دانشگاه در شهرستان های تابعه، بازدید و نحوه غربالگری بیماران کرونا ویروس را در این واحدها رصد می نمایند.

وی در ادامه افزود: تیم های نظارتی شامل پزشکان و کارشناسان ستاد معاونت بهداشت از اسفند ماه سال گذشته تا کنون با انجام 129 بازدید ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه کووید 19 بر ارائه خدمات بر اساس  پروتکل های ارسالی در این خصوص تاکید می نمایند.

دکتر جویا رعایت اصول ایمنی و احتیاطات استاندارد توسط پرسنل مراکز، بررسی پوشش غربالگری های تلفنی، انجام پیگیری موارد مشکوک، اطلاع رسانی مناسب از طریق پوستر و پمفلت و بنر در خصوص راههای پیشگیری، مدیریت در بکار بردن نیروها، پیگیری مراقبتهای گروههای هدف شامل مادران باردار ،کودکان و سالمندان و گروههای در معرض خطر به صورت تلفنی و اطلاع کامل تمام پرسنل درگیر از دستورالعمل ها و سایت ها و مراکز مشاوره تلفنی را از جمله مواردی برشمرد که دراین بازدید ها به آن تاکید شده است.