تقدیر وزارت بهداشت از اهتمام معاونت بهداشت در راستای ارتقاء سلامت جامعه زنان روستایی و کشاورز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و مشاور وزیر در امور زنان و خانواده ازگروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اهتمام در ارتقاء سلامت جامعه زنان روستایی و کشاورز از طریق تقویت زیر ساخت های ارائه خدمات فرهنگ تغذیه سالم در نظام شبکه تقدیر نمود.

در این تقدیر نامه آمده است پیگیری های ارزشمند در جهت ارتقاء دانش و سواد تغذیه­ای جامعه در گروه زنان روستایی و عشایری، نقش مهمی در دستیابی به اهداف کلان ملی در حوزه امنیت غذایی و تغذیه سالم دارد.