بهورزان نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم کشوری بهورز تقدیر شدند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همزمان با برگزاری همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، 16 نفر از بهورزان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه اسامی بهورزان و مربیان نمونه دانشگاه به شرح زیر می باشد :

1 – حسین صفری ‏/ بهورز خانه بهداشت ..... شهرستان بردسکن

2 – محبوبه درویش زاده – بهورز خانه بهداشت فرزنه شهرستان تایباد

3 – جمال قازی ‏/ بهورز خانه بهداشت نوبهار شهرستان چناران

4 – سکینه جابوزی مقدم ‏/ بهورز خانه بهداشت جابورز شهرستان خلیل آباد

5 – حسین تاجری ‏/ بهورز خانه بهداشت بهدادین شهرستان خواف

6 – مصطفی جلیلی ‏/ بهورز خانه بهداشت خادمانلو شهرستان رشتخوار

7 – مهناز خیرآبادی ‏/ بهورز خانه بهداشت سنگر شهرستان سرخس

8 – مجید نمدمال ها‏/ بهورز خانه بهداشت احمد آباد شهرستان رشتخوار

9 – زینب امیری‏/ بهورز خانه بهداشت حصار شهرستان طرقبه و شاندیز

10 – کلثوم حاج سعد آباد ‏/ بهورز خانه بهداشت کاریزمه شهرستان فریمان

11 – مریم جوشنی ‏/ بهورز خانه بهداشت کشف شهرستان مشهد

12 – فاطمه یعقوبی‏/ بهورز خانه بهداشت کریم آباد شهرستان مشهد

13 – رعنا ابراهیمی‏/ بهورز خانه بهداشت شایع شهرستان مشهد

14 – رجبعلی کرمی‏/ مرکز آموزش بهورزی شهرستان چناران

15 – شبنم امامیان‏/ مرکز آموزش بهورزی شماره 2 شهرستان مشهد

16 – فاطمه فلاح‏/ مرکز آموزش بهورزی شهرستان کاشمر