گردهمایی نمایندگان تیم های سلامت با حضور مدیر ملی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گردهمایی یک روزه نمایندگان تیم های سلامت شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور دکتر فرخی مدیر برنامه ملی پزشک خانواده و بیمه روستایی وزارت، دکتر فرهمند قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه، جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه و  نمایندگان تیم های سلامت شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل نمایندگان پزشکان، ماماها، نیروهای آزمایشگاه، پرستاران و دندانپزشکان در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره یک مشهد تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت در این جلسه پیرامون پیگیری درخواستهای اعضای تیم های سلامت بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در راستای رفع چالش های موجود در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات مورد نیاز برنامه پیشنهادات و راهکارهای کاربردی ارائه گردید.

 دکتر بابک فرخی  مدیر برنامه ملی پزشک خانواده و بیمه روستایی وزارت در این جلسه ضمن تبیین اهداف برنامه پزشک خانواده، به سئوالات نمایندگان حاضر در جلسه پاسخ داده و در خصوص پیگیری جدی درخواست ها و اجرای اقدامات لازم در جهت افزایش رضایتمندی همکاران ارائه دهنده خدمات و گیرندگان خدمات در جامعه هدف در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی بحث و بررسی صورت گرفت

گفتنی است اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی در سالهای اخیر با توجه به اجرای برنامه های 15 گانه تحول سلامت در حوزه بهداشت، تغییرات چشمگیری داشته که از جمله مواردی چون بهبود استاندارد مراکز سلامت و پایگاهها و خانه های بهداشت و آزمایشگاهها، تامین مکمل های دارویی، تامین اقلام دارویی (436 قلم) ، خدمات سلامت دهان و دندان با محوریت خدمات پیشگیری در بسته خدمتی پزشک خانواده اضافه گردیده است که با توجه به افزایش قابل ملاحظه در پرداختهای تیم سلامت پزشکان، در حال حاضر قریب به اتفاق کلیه تیمهای سلامت از نظر منابع انسانی مورد نیاز تکمیل بوده و کسری موجود نمی باشد که در تحقق شعار عدالت محوری برنامه های دولت محترم این امر با تسهیل دسترسی جمعیت هدف به خدمات محقق شده است.