بازدید معاون بهداشت دانشگاه از نمایشگاه های بسیج ملی کنترل فشار خون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون بهداشت دانشگاه با حضور در محل پارک ملت مشهد و مرکز خدمات جامع سلامت حضرت خدیجه(مهرآباد)، از نمایشگاه های بسیج ملی کنترل فشار خون بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه در حاشیه این بازدید، هدف از برگزاری نمایشگاه بسیج ملی کنترل فشارخون را در سطح شهر مشهد و شهرستانهای تابعه، توسعه آموزش همگانی اقشار مختلف مردم به ویژه سفیران سلامت، داوطلبان سلامت با تاکید بر مشارکت همه جانبه در بسیج ملی کنترل فشارخون برشمرد.

دکتر مجید جعفری نژاد گفت: در این نمایشگاه ها با بهره گیری از تابلوهای آموزشی و با حضور کارشناسان حوزه سلامت اطلاعات کاربردی و آموزش های حضوری به مراجعین ارائه می گردد.

گفتنی است در این نمایشگاه ها که با مشارکت گروه مبارزه با بیماریها و آموزش و ارتقاء سلامت شهرستانها برگزار گردید ارائه بسته های آموزشی، سنجش فشارخون و معرفی سامانه خود اظهاری سنجش فشارخون نیز انجام می شود.