بازدید معاون بهداشت دانشگاه از اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان خلیل آباد از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون این مرکز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در این بازدید معاون بهداشت دانشگاه در جلسه ای که با حضور دکترافتخاری رئیس گروه منابع مدیریت توسعه شبکه معاونت بهداشت، رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان برگزارشد، با تاکید بر اجرای کمی و کیفی بسیج ملی فشار خون در جمعیت تحت پوشش شهرستان، به بررسی آمار جمعیت غربالگری شده به تفکیک پایگاه های ثابت، موقت و سیار پرداخت و توصیه های کاربردی را ارائه نمود .

درادامه معاون بهداشت دانشگاه ضمن بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان از نحوه انجام طرح در مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی خلیل آباد بازدید نمود و از نزدیک نحوه اجرای طرح کنترل فشار خون در واحدهای محیطی را مورد بررسی قرار داد.

شایان ذکر است شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد با فعال نمودن پایگاه های ثابت، موقت و سیار و اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون همزمان با کل استان بیش از 90 درصد جمعیت هدف تحت پوشش شهرستان را از نظر فشار خون غربالگری نموده و با تلاش تیمی و هماهنگی های موثر درون بخشی و برون بخشی موفق به کسب رتبه چهارم در سطح شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه  شده است.