بازدید تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران نحوه عملکرد این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، دکتر سعید فردین فر معاون اجرایی معاونت بهداشت، هدف از این بازدید را نظارت بر فعالیت های اداری، مالی و پشتیبانی حوزه بهداشت شهرستان عنوان نمود و با بررسی عملکرد شهرستان شامل زیر ساخت ها، نیزوی انسانی، اعتبارات، هزینه کردها، ساخت و سازها، برنامه پزشک خانواده و طرح تحول سلامت، ضمن تکمیل چک لیست مربوطه توصیه های کاربردی را ارائه نمود.

در این بازدید که مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، مدیر امور مالی، مسئول امور اداری و تعدادی از کارشناسان معاونت بهداشت حضور داشتند از پروژه در حال ساخت مرکز آموزش بهورزی، پروژه بهره برداری شده مرکز خدمات جامع سلامت شهیدی برونسی و پروژه های در حال ساخت پایگاه سلامت شهید برونسی و مرکز خدمات جامع سلامت جوکال شهرستان چناران بازدید به عمل آمد و طی نشستی در محل مرکز بهداشت شهرستان به نقاط قوت و ضعف پرداخته شد.