بازدید تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه از مرکزبهداشت شماره5 شهرستان مشهد مقدس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در راستای نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه، تیم مدیریتی معاونت بهداشت دانشگاه با حضور در مرکز بهداشت شماره 5 مشهد نحوه عملکرد این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، معاون اجرایی معاونت بهداشت و تیم مدیریتی همراه ایشان عملکرد مرکز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد را از نظر زیر ساخت ها، نیروی انسانی، اعتبارات، هزینه کردها، ساخت و سازها، برنامه پزشک خانواده و طرح تحول سلامت مورد بررسی قرار دادند.

دکتر سعید فردین فر نظارت بر فعالیت های اداری، مالی و پشتیبانی حوزه بهداشت در این مرکز را از جمله اهداف این بازدید عنوان نمود و اظهار داشت : امید است با انجام این بازدید ها شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات و فرایندها در واحدهای تابعه باشیم .تکمیل چک لیست و ارائه توصیه های راهبردی از جمله دیگر اقداماتی بود که در این بازدید صورت پذیرفت.

 

شایان ذکر است در این بازدید که مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، مدیر امور مالی، مسئول امور اداری و تعدادی از کارشناسان معاونت بهداشت حضور داشتند از مرکزخدمات جامع سلامت کمیل درحاشیه شهر، مرکزخدمات جامع سلامت22 بهمن و انبار دارویی ستاد مرکزبهداشت بازدید به عمل آمد و طی نشستی در محل این مرکز به بررسی نقاط قوت و ضعف پرداخته شد.