بازدید معاون بهداشت دانشگاه از واحدهای تحت پوشش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در راستای نظارت بر واحدهای تحت پوشش حوزه بهداشت، معاون بهداشت دانشگاه با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت کارمندان از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد، ضمن عرض خدا قوت به همکاران از نزدیک در جریان روند فعالیتها و نحوه ارائه خدمات این مرکز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، دکتر مهدی قلیان در این بازدید عملکرد و شاخص های سلامت این مرکز را بررسی نمود و بر افزایش پوشش ارائه خدمات تاکید کرد.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه از مرکز ارتقاء سلامت زنان، تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو مشهد نیز بازدید نموده و ضمن بررسی فعالیت های انجام یافته در این مرکز به ارائه توصیه های راهبردی پرداخت.