انتصاب سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی معاونت بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی طی حکمی، دکتر مجید جعفری نژاد را بعنوان سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت استان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر محسن ذاکریان در این حکم با توجه به فعالیت­های گسترده مورد نیاز علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این مرکز، همکاری و مساعدت ایشان را در ماموریت­های محوله خواستار شد.