بازدید معاون بهداشت دانشگاه از مراکز تحت پوشش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در راستای نظارت بر واحدهای تابعه، معاون بهداشت دانشگاه در حاشیه بازدید از معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورشک از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 5 مشهد، فعالیتها و خدمات این مرکز را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر مهدی قلیان اول در این بازدید شاخص­های بهداشتی مرکز را بررسی نمود و بر ارتقاء کمی و کیفی شاخص ها تاکید نمود.

معاون بهداشت دانشگاه همچنین با اشاره به تغییر سبک زندگی جامعه بر اهمیت غربالگری بیماریهای غیرواگیر در جامعه تاکید نمود.