بازدید ناظرین وزارتی از اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ناظرین کمیته کشوری بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور در مشهد از نحوه اجرای این طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این بازدید که با حضور دکتر اردستانی و آقای نصیری از ناظرین وزارتی انجام شد طی نشستی با حضور معاون بهداشت و جمعی از مدیران و اعضاء و ناظرین بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه، ضمن ارائه گزارش مبسوطی از اجرای طرح نقاظ قوت و ضعف برنامه بررسی شد.

دکتر سید کاظم فرهمند قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه در این نشست ضمن اشاره بر نقش سایر سازمان ها و دستگاه ها به ویژه شهرداریها در اجرای کمپین ها من جمله کمپین کنترل فشار خون، بر ضرورت هماهنگی های بین بخشی از سطوح بالا و کشوری به منظور اجرای قوی برنامه در سطح دانشگاه ها تاکید نمود.

آقای نصیری کارشناس دفتر آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ناظر کشوری طرح ملی کنترل فشار خون نیز در این نشست اجرای این کمپین با توجه به وسعت بالای آن را فرصت مغتنی برای سیستم سلامت کشور برشمرد.

نصیری هدف اجرای این کمپین را توانمند نمودن مردم و مطالبه گر نمودن و ارتقاء سواد سلامت جامعه عنوان نمود. وی اجرای بسیج های اطلاع رسانی را یکی از رویکردهای دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت برشمرد که هدف حساس سازی و تغییر رفتار جامعه را دنبال می کند.

شایان ذکر است ناظران کشوری طرح کنترل فشار خون با حضور در مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد از نزدیک نحوه اجرای طرح را مورد بازدید قرار دادند.