بازدید مسوول طب کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همزمان با شیوع بیماری کووید‏-19 در استان خراسان رضوی، با هدف نظارت بر عملکرد کارکنان مسئول طب کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شهرستان فریمان بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه مهندس محمد جواد فحول ضمن عرض تبریک سال نو و خداقوت به پرسنل مرکز فرایند اجرایی ارائه خدمات را مورد بررسی قرارداد.

مهندس فحول فعال بودن هفت مرکز خدمات جامع سلامت و ارائه خدمات توسط مراقبین سلامت، تکمیل فرم غربالگری کرونا در سامانه سینا، تماس تلفنی مراقبین با خانواده ها و جویا شدن از وضعیت سلامتی آنان در رابطه با کرونا و فعال بودن درمانگاه امام خمینی به عنوان مرکز فعال 16 ساعته با تجهیزات کامل و پرسنل را از اهم اقدامات شهرستان فریمان عنوان نمود.

وی با توجه به اینکه درمانگاه امام خمینی تنها مرکز فعال 16 ساعته می باشد. ضمن بازدید از مرکز، ارائه خدمات را مورد ارزیابی قرار داد.

مسئول طب کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مراجعین می توانند جهت دریافت خدمات درخصوص پیشگیری از ویروس کرونا به مراکز فعال شهرستان مراجعه نمایند.